POL FOR YOU
POL FOR YOU

Vì sự định cư ổn định của người nước ngoài “Pol For You” sẽ đồng hành cùng bạn. Chúng tôi đang vận hành một cửa sổ giao tiếp tiếp nhận các ý kiến để cung cấp thông tin mới nhất nhằm giáo dục phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi và chế độ hỗ trợ nạn nhân cho người nước ngoài.

  • 다문화가족지원포털 다누리 1577-1366
  • 여성가족부
  • 한국건강가정진흥원
  • 하이 코리아
  • 이주배경 청소년 지원재단
TOP